Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Future verksted

Integrasjonen mellom DUELL og Future gjør det følgende, og fungerer som en 1-veis integrasjon.

 • Overføring av verkstedordre i Future til DUELL kasse for betaling.
 • Overføring av varer og varegrupper fra Future til DUELL.
 • Overføring av kontoplan fra Future til DUELL.

Oppsett

Krever Future versjon 6.20.58 eller nyere. Fungerer på alle versjoner av DUELL.

I Future under menyvalg: Fil – Administrator – Innstillinger (F12) finner du fanen «Ekstern kasse». Her finner følgende innstillinger.

  Her velger du da Duell kassasystem, legger inn API adressen https://api.duell.no/v1... som vist over, ditt kundenummer og Token, som du finner under menyvalget API-oppsett i Duell Backoffice.

  Etter å ha lagt inn disse innstillingene i Future, tester du med å trykke på knappen «Test kommunikasjon». Du skal da få opp:

  For at salg på kassen skal kunne posteres mot korrekte salgskontoer, med korrekte momssatser og momskoder, må du legge dette inn i Future under fane «Salgskontoer» i Innstillinger.

  Eksempel:

  Avklar med regnskapskontoret ditt hvilke salgskontoer dere skal benytte, hvilke momskoder og momssatser som skal gjelde for ditt kontooppsett.

  Varer og varegrupper overføres til kassen etter hvert som man overfører ordrer. Det vil altså komme flere og flere varer og varegrupper tilgjengelig på kassen etter hvert som systemene benyttes.

  Du må altså med jevne mellomrom, og i hvert fall i forkant av eksport til regnskap fra kasse, oppdatere kontoplanen på kassen med å trykke på knappen «Overfør / oppdater kontoplan» i kasseoppsettet vist på bilde på forrige side.

  Husk at så snart du har lagret innstillingene og valgt «Duell kassasystem» under innstillinger, så vil Future gå over til integrert modus på kontantsalg umiddelbart.

  Det er altså viktig at alle brukere er logget ut av Future mens man legger inn oppsett og tester kommunikasjonen.

  Når oppsett er på plass og kommunikasjonen testet, kan man sette innstillingen tilbake til «Ikke eksternt system. Future benyttes med kontantfaktura», og fullføre dages/ukens/månedens salg i Future, og for eksempel slå på integrasjonen på en avtalt dag der de ansatte er klare for å benytte den nye kassen.

  Alle innstillinger bevares, selv om man bytter tilbake til at Future benyttes som kontantfaktura system.

  Når alle er helt klare for å kjøre i gang, så logger samtlige ut av Future, en administrator logger inn, slår på integrasjonen igjen, tester kjapt at kommunikasjonen er oppe og går med testknappen, lagrer og restarter Future. Da kan også alle de andre brukerne logge inn igjen, og kontantordrer vil nå overføres til kasse når de fullføres i Future.

  I Future gjør du alt helt slik du vanligvis gjør, men når du velger utskrift av faktura på en kontantordre, så vil du ikke lenger få opp betalingsvindu og kvitteringsutskrift fra Future, men ordren din vil bare endre status til

  «Ekstern kasse» så snart den er overført til kassen, og så plukker du den opp på kassen og fullfører salget der.

  I tillegg vil da ordren bli låst i Future og få tildelt et eget internt «fakturanummer» som går i en nummerserie som ikke påvirker vanlig kredittsalg eller kontantsalg du har, eller har hatt i Future.

  Salg som overføres til kasse vil følgelig heller ikke komme med i noe omsetningsstatistikk i Future, men bare være dokumentert som en låst «arbeidsordre», der varene som er lagt inn trekkes fra lageret ditt.

  Om bakgrunnen for integrasjonen

  Future er ikke et kassasystem, men ordre-/lagersystem med mulighet for å fullføre ordre som kontantordre. I forbindelse med nytt regelverk fra myndighetene, så må man ha et produkterklært kassasystem dersom man skal drive med kontantsalg der kontantordren ikke er knyttet mot identifiserbar person eller firma.

  All kontantomsetning håndteres fra kassen, slik at disse ordrene i Future ikke vil vise i omsetningsrapporter i Future, og heller ikke være til grunnlag for eksport til regnskap eller andre formål. Etter at en ordre er overført fra Future til kasse, blir den låst i Future, og lever sitt liv videre på kassen.

  På kassen kan den fullføres slik den foreligger, korrigeres slik at den avviker fra ordregrunnlaget i Future eller kanselleres. Det vil altså ikke lenger nødvendigvis være samsvar mellom ordregrunnlaget man overførte fra Future, og det endelige resultatet av den på kassen.