Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Kampanjer

Kampanjemodulen sørger for fullstendig automatikk og enkeltgjør prosessen for tilbud. Kampanjer kan planlegges og registreres på forhånd, eller spontan registreres.

Kampanjer registreres med et utbredt verktøy for å definere regelsett hvor hoved filtrering gjøres på Varegruppe, Produsent, Leverandør, eller Varenivå


Hvordan oppretter jeg en kampanje?

Oppretting og endring av kampanjer gjøres fra hovedmeny Funksjoner > Kampanje

For å opprette en ny kampanje, klikk på "Ny kampanje" øverst til høyre.

Oversikten viser som standard Pågående kampanjer. Klikk "Vis tidligere kampanjer" for å se tidligere kampanjer.

Forklaring av feltene:

Navn*Fritekst felt - Vises i kampanje oversikten, varekortet i admin og i kassen. Kampanje navnet fremkommer ikke for kunde.
StatusAktivert/Deaktivert - Bestemmer om kampanjen er aktiv eller deaktivert
NotisFritekst felt - Brukes for intern notat for kampanjen
Type*Flervalgsmeny - Velg type rabatt for kampanjen.
Rabatt %: Prosent rabatt på gjeldende ordinær pris
Rabatt beløp: Beløp definert trekkes fra ordinær pris
Ny pris: Sett ny pris inkl mva
Fra-Til*Datovelger - Definer tidsramme hvor kampanjen skal gjelde
TidsinnstillingAv/På - Aktiverer mulighet for begrensning av kampanje til spesifikk dag(er) og tid(er)
Vis i API / NettbutikkAv/På - Kalkulert kampanjepris overskriver Tilbudspris i nettbutikk (Gjelder kun for integrasjoner hvor Tilbudspris synkroniseres). Kalkulert kampanjepris eksponeres som varens tilbudspris via APIet.
OBS krever Tidsinnstilling AV
TakeawayFlervalgsmeny - Velg innstilling hvor kampanjen skal gjelde.
Alternativer: Kun spise inne, Kun takeaway eller Spise inne og Takeawa

Regelsettet for kampanjen må også defineres. En kampanje uten definert regelsett vil gjelde for alle varer.
Konfigurasjonsmulighetene for regelsettet støtter simple konfigurasjon, og mer avansert konfigurasjon hvor f. eks. flere krav må oppfylles før kampanjepris aktiveres.

Eksempel Klesbutikk:

Kampanjen gjelder Juni måned, kun for varer fra produsent Adidas.

Kampanjen kunne f. eks. ytterligere konfigureres til at rabatten ikke gjaldt Adidas varer tilhørende varegruppe Sko.

Tips! Forhåndsvis knappen under kampanjereglene viser hvilke varer kampanjen dekker

Eksempel Restaurant:

Kampanjen gjelder kun ved takeaway, og kun ved lunchtid mandag-fredag.

Ingen kampanjeregler er definert for denne kampanjen, kampanjen vil gjelde alle varer solgt som takeaway.
Kampanjen kunne eksempelvis vært konfigurert til å kun gjelde for spesifikke varer, eller varegrupper som er aktuelle for lunch.

FAQ:

Min registrerte kampanjepris fremkommer ikke i kassen, hva gjør jeg?
Kassebildet må oppdateres for å hente priser for registrert kampanje. Klikk på "Refresh" knappen øverst til høyre.

Kan kampanjer kombineres?
Nei, DUELL kalkulerer hvilken pris som er mest gunstig for kunde, basert på pågående kampanjer, eventuell fastsatt tilbudspris, og kundegruppe rabatt. Den mest gunstige prisen for kunde vil bli brukt.