Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Kvitteringskriver

Kassesystemloven krever at samtlige kassepunkt har tilkoblet kvitteringsskriver som kan produsere kvitteringer på papir, men kan også ha mulighet for elektronisk kvittering.

Du kan endre på oppsettet for kvitteringsskriveren i administrasjonspanelet under System > Oppsett.
Her kan du velge om kvittering skal skrives ut etter hvert salg, eller kun når kassesystemloven krever det. Om du ønsker å redigere på bunnteksten på kvitteringene dine eller byttelappene dine kan det gjøres her.


Husk å trykke på Lagre når du er ferdig med å gjøre endringer.
For at endringene skal bli aktive i kassen må dere lukke Duell programmet og åpne det på nytt igjen.


Spørsmal og svar