Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Variantvarer

Variantvarer er varer som inneholder flere varianter. For eksempel en sko som finnes i flere størrelser.

For å opprette en ny varevariant logger du inn i administrasjonspanelet i DUELL og velger "Varer" i menyen.

Velg deretter "Ny varevariant".


Nå vil du kunne se skjema for registrering av varevarianter. Skjemaet vil være likt ulikt fra kasse til kasse, avhengig av hvilke moduler som er aktivert.

På samme måte som ved opprettelse av ny vare må du legge inn "Navn", "Varegruppe", "Mva-sats" og "Pris inkl MVA".

Deretter blar du deg ned til variant-fanene. Når du registrerer varevarianter angir du standardpriser for varen, men kan overstyre kostpris og salgspris per variant om det er behov for det.

Alle varevarianter kan inngå i strukturvarer (flere varer selges samlet).


Forklaring av feltene

Navn

Navnet på varen vil fremgå på kvitteringer, i innkjøpsordre osv.

Varenummer

Forslag til varenummer (PLU) er automatisk utfylt. En må også angi varenummer for hver variant.

Pris

Angi standardpris eks eller inkl MVA, og den andre kalkuleres automatisk. Prisen kan overstyres for hver variant. Ved å oppgi pris 0 får du “åpen pris”, og operatøren i kassen blir bedt om å oppgi pris manuelt ved hvert salg.

Kostpris

Angi standardprisen eks MVA. Prisen kan overstyres for hver variant. Det er forskjell på innkjøpspris og kostpris.

Varegruppe

Vareegruppe brukes til å rapportere på ulike kontoer i kontoplanen (frivillg) og for å lage akkumulerte salgsrapporter.

Produsent

Produsent fylles ut for å få flere dimensjoner i rapportene.

Leverandør

Leverandør brukes for å få flere dimensjoner i rapportene og til innkjøpsordre enklere.

Beskrivelse

Om har integrasjon mot nettbutikk/nettbestilling benyttes beskrivelsen til dette, ellers fungerer det kun som internt notat. Beskrivelsen vises ikke på kvitteringen.

Felt kan være flere og litt ulike fra kasse til kasse, avhengig av hvilke moduler som er aktivert.

Forklaring av feltene for hver variant

Variant

Navnet på varianten vil fremgå på kvitteringer, i innkjøpsordre osv.

Varenummer

Forslag til varenummer (PLU) er automatisk utfylt, men mange velger å benytte leverandørens varenummer.

Strekkode

DUELL tillater én strekkode per variant. Strekkode kan genereres automatisk ved å trykke "Auto". Strekkode generert følger EAN13 standarden.

Pris

Pris per variant er automatisk utfylt. Oppgi kun priser i feltene hvor den avviker fra standarden.

Lager

Antall på lager må en gjøre det gjennom varetellingen eller registrere et varemottak.

Spørsmal og svar

Avhengige moduler

Denne funksjonaliteten avhenger av følgende moduler er installert.

Varevarianter

Relaterte artikler

Strukturvarer