Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Visma.NET ERP Financial

DUELL er integrert med Visma.NET ERP Financial. Denne artikkelen forklarer oppsettet av integrasjonen.

Integrasjonen mot Visma.net overfører følgende

 • Dagsoppgjør
 • Fakturagrunnlag
 • Varer
 • Kunder

Du trenger følgende

 • Modulen Visma Financial i DUELL
 • Logistics og Financial modulen i Visma.net (kontakt regnskapsfører om du ikke har dette)
 • Integrasjonsbruker i Visma.net (brukes for å sette opp integrasjonen. 1 bruker kreves per avdeling i DUELL)

Oppsett

Vi begynner med å sette opp integrasjonen i DUELL

 1. Logg inn i DUELL, naviger til Regnskap > Visma Financial
  1. Ved flere av avdelinger, velg korrekt avdeling fra nedfallsmenyen top venstre
  2. Klikk "Sett opp integrasjonen"
  3. Fyll ut login detaljer for Visma Financial integrasjonsbrukeren
  4. Klikk "Sign in"
 2. Velg korrekt Firma fra Visma Financial
  Klikk på "⟳ / Synkroniser" knappen, og velg firma fra nedfallsmenyen
 3. Ved flere avdelinger i Visma Financial, aktiver "Flere klienter"
  Klikk på "⟳ / Synkroniser" knappen, og velg korrekt avdeling fra nedfallsmenyen
 4. Ved bruk av Visma Financial kostnadsbærer funksjon, aktiver "Flere avdelinger
  Klikk på "⟳ / Synkroniser" knappen, og velg korrekt kostnadsbærer fra nedfallsmenyen
 5. Fullfør med "Lagre" nederst til høyre

Konfigurasjon

Standard innstillinger:

Faktura: Aktiver funksjonen dersom du ønsker fakturagrunnlag synkronisert fra DUELL -> Visma. Fakturagrunnlag registreres som et utkast, som deretter må fullføres i Visma Financial.

Z-rapport: Aktiver funksjonen dersom du ønsker z-rapport (dagsoppgjør) fra DUELL overført fra DUELL -> Visma. Z-rapporten registreres som en åpen bunt, som deretter må bokføres i Visma Financial.

OBS! Krever utfylt kontoplan

Beholdningsendring: Aktiver funksjonen dersom du ønsker lagerendringer reflektert i z-rapporten. Les utdypet forklaring om dette her.

Automatisk overføring: Aktiver funksjonen for automatisk overføring av dagsoppgjør og faktura, avhengig av tidligere innstillinger.

Avgiftsnr:

Avgiftsnr må matche med din Visma Financial konfigurasjon. Du finner oversikt over dette i Visma Financial under spørring "Avgiftskoder".

Eksempel fra Visma Financial. Markert på bildet er avgiftskode "3", som i dette tilfellet definerer standard 25% moms

Avigiftsnr er påkrevet utfylt for alle gjeldende moms satser. Integrasjonen vil ikke fungerer uten dette definert korrekt.

Kunder:

Kundebasen kan enten settes til DUELL, eller Visma.
Ved førstegangs oppsett kan registeret synkes fra Visma -> DUELL, og deretter endres til DUELL som kundebase. Det er viktig at det tidlig avklares hvilket system som skal være kundebase, dette for å unngå duplikate kunder osv.

Integrasjonen matcher kunder på orgnr, tlf, epost (i gitt prioriterings rekkefølge). Dette for å unngå duplikat kunder. Dersom du har Tillatt duplikat kundedata aktivert, vil denne matchingen ikke forekomme.

Varer:

Vareregisteret kan styres enten fra DUELL, eller Visma.
Ved førstegangs oppsett kan registeret synkes fra Visma -> DUELL, og deretter endres til DUELL som produktbase. Det er viktig at det tidlig avklares hvilket system som skal være produktbase, dette for å unngå problemer ved synken.

Integrasjonen matcher produkter på varenr/SKU. Dersom det ikke finnes en match, registreres et nytt produkt.

Ved Visma Financial som produktbase, er det et par innstillinger som må hensyntas for at ønskede produktverdier skal bli korrekt synkronisert:

Felt for kostpris: Velg om du ønsker Gjennomsnittlig, eller siste kostpris fra varekortet synkronisert for feltet Kostpris i DUELL. Feltet brukes i DUELL for å kalkulere bruttofortjeneste i DUELL.

Kryssreferansefelt for kostpris/strekkode: Utfyll navnet for feltet fra Visma Financial. I duell skal kryssreferansefelt i .NET for strekkode være: Barcode.

Eksempel fra Visma. I eksempelet er feltbeskrivelsen "Strekkode"

Lager: Aktiver funksjonen for at salg i DUELL utfører oppdatering av lagerbeholdning i Visma. Lageret oppdateres i henhold til salg gjennomført i DUELL.

FAQ:

Endring på varekort i Visma reflekteres ikke i DUELL. Hva gjør jeg?

Dersom endringer utført i Visma Financial ikke reflekteres fortløpende i DUELL, betyr dette at funksjonen for "webhook" ikke er aktivert på varen. Dette gjelder da mest sannsynlig alle dine varer.
Kontakt din leverandør av Visma Financial løsningen, og be dem aktivere dette på alle varer, og som standard ved oppretting av nye varer.

Bildet viser avkryssningsboksen fra varekortet i Visma Financial

Endring på kundekort i Visma reflekteres ikke i DUELL. Hva gjør jeg?

Dersom endringer utført i Visma Financial ikke reflekteres fortløpende i DUELL, betyr dette at funksjonen for "webhook" ikke er aktivert på kunden. Dette gjelder da mest sannsynlig alle dine registrerte kunder.
Kontakt din leverandør av Visma Financial løsningen, og be dem aktivere dette på alle kunder, og som standard ved oppretting av nye kunder

Bildet viser avkryssningsboksen fra kundekortet i Visma Financial

Hvorfor har varen fra Visma fått varenr registrert som navn i DUELL?

Dersom en vare ikke har definert navn i Visma.net vil varenr automatisk registreres som navn for varen ved oppretting av integrasjonen i DUELL.

Avhengige moduler

Denne funksjonaliteten avhenger av følgende moduler er installert.

Kassen kan integreres med Financials i Visma.net ERP