Vakttelefon

Døgnåpen vakttjeneste for kritisk hjelp.

Vakttjenesten er en tilleggstjeneste alle kunder har rett til å bruke ved kritiske behov. Vakttjenesten har telefonnummer +47 94 13 98 84 og er døgnbemannet. For ordinær support er vi tilgjengelig på chat og epost fra 9 til 16 på hverdager.

Vakttjenesten er bemannet av dem du treffer på chat og epost til vanlig, vakttjenesten er ikke en innleid tredjepart. Vi er organisert slik at 2 personer alltid bærer vakttelefon, men de sitter ikke alltid på kontoret. Det er også backup-linje til ytterligere 2 ansatte om du ikke får svar innen noen minutter, slik at du er sikker på å alltid komme i kontakt med oss. Den du kommer i kontakt med har høy kompetanse, og vil i de fleste tilfeller kunne hjelpe raskt over telefon. Vi har også muligheten til å fjernstyre maskinen din.

Hva kan vakttjenesten benyttes til?

Hvis du ikke får startet kassen, eller på annen måte ikke får tatt betalt, kan du benytte vakttjenesten. Unntaket her er hvis du ikke er koblet til internett, dette må du løse med din nettverksleverandør.

Før du kontakter vakttjenesten skal du alltid forsøke å starte kasse/terminal på nytt. Svært mange spørsmål er besvart i våre hjelpeguider duell.no/support.

Tilgang til vakttjenesten er inkludert i lisensen. Ved bruk av vakttjenesten for saker som ikke skyldes systemfeil fra leverandørens side blir fakturert. For saker som løses innen 15 minutter er prisen 490,-, og for andre saker er prisen 990,-. Ved behov for fysisk oppmøte faktureres for medgått tid 1990,- per time.

For at vi skal kunne tilby tjenesten er det avgjørende at den kun benyttes ved kritiske tilfeller som ikke kan vente. Kan det vente ber vi deg sende en epost eller starte en chat innenfor ordinære åpningstider.

Hva skal ikke vakttjenesten benyttes til?

  • Ordinær bruk av kassen.
  • Førstegangsoppsett av nye moduler og tjenester.
  • Manglende tilgang til internett. For problemer med internett må du kontakte din nettverksleverandør.
  • Feil på bankterminaler. For problemer med bankterminaler du ikke har kjøpt eller leier av oss må du kontakte leverandøren din.
  • Spørsmål knyttet til varer, hurtigknapper og annet administrativt som ikke er av kritisk karakter.
  • Spørsmål om dagsoppgjør. De fleste spørsmål knyttet til dagsoppgjør kan vente til påfølgende dag. Er du usikker, la være med å registrere dagsoppgjør.
  • Alle andre saker som kan vente.

Se hjelpeguider duell.no/support eller ta kontakt med oss på chat eller epost.