Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Bongskriver

DUELL har støtte for bongskrivere. Bongskriveren må være tilkoblet via IP Ethernet. For hver vare kan en huke av for om den skal skrives ut på bong, og evt hvilken bongskriver den skal skrives ut på. For å administrere bongskriverene logger du inn i administrasjonspanelet i DUELL og går til Varer -> Innstillinger -> Bongskriver og velger Ny skriver. Gi skriver et navn og angi IP-adressen til skriveren. Ved å velge Automatisk utskrift kan en velge om bongen alltid skal skrives ut automatisk, eller om medarbeideren skal blir spurt om dette. Om medarbeideren blir spurt om å skrive ut bong er det også mulighet for å legge på en kommentar til kjøkkenet som kun blir synlig på bongen (ikke på kvitteringen).

En kan velge å ha flere bonger, f.eks. en for mat og en for drikke. Bongene kan skrives ut på samme eller forskjellige bongskriver.


FAQ

Enkelte bonger skrives ikke ut

- Forsøk å skru av og på bongskriveren.

- Dersom bongskriveren er koblet med ethernetkabel, forsøk å bytte denne.

Ingen bonger skrives ut

- Forsøk å skru av og på bongskriveren.

- Sjekk at bongskriveren er koblet til samme nettverk som kassen.

- Dersom dere har gjort endringer på nettverket slik at IP-Serien har endret seg, ta kontakt med support for ny integrasjon av bongskriver.

Avhengige moduler

Denne funksjonaliteten avhenger av følgende moduler er installert.

Restaurantpakka