Support

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Nysgjerrig på DUELL?

Takk. Vi tar kontakt med deg! Noe gikk galt. Prøv igjen.

Vi ringer deg!

Endringslogg

Her ser du alle oppdateringer og endringer i DUELL. Alle DUELL-kunder benytter alltid den siste versjonen, og kassa vil oppdateres automatisk. Enkelte av funksjonaliteten som oppgraderes og forklares kan være avhengig av tilleggsmoduler.

18-06-2024
 • Visma.NET har fått en ny autentiseringsmetode. Dersom du ikke har fått byttet login metode i integrasjonen vil denne stoppe og integrasjonen må settes opp på ny.

 • Duell API: Vi har endret på kravene knyttet til GET og POST operasjoner.

 • Duell API: Det har gjort forbedringer knyttet til /product/stock endepunktet.

 • Duell API: Det er nå mulig å sende innkjøpspris i /orders/save endepunktet.

 • Vi har oppgradert integrasjonen mot Duett til å støtte V2 av deres API.

 • Fakturagrunnlag legges nå til som et vedlegg i Duett integrasjonen.

 • En feil knyttet til visning av prosent verdier i KUD-Rapporten er nå løst.

 • En visningsfeil knyttet til booking PDFen er nå løst.

 • I V4 kassen kunne en i noen tilfeller printe ut flere kopier av samme kvittering. Dette er nå løst.

 • Det er gjort ytterligere optimaliseringer på synkroniseringsprosessen i V4.

 • Hurtigknapper i V4 ble tidligere lastet inn på nytt hver gang en byttet hurtigknapp gruppe. Dette er nå løst

 • Synk av byttelapper i V4 har blitt optimalisert.

 • En feil relatert til innsjekk av billetter er nå løst.

18. juni 2024

13-06-2024
 • V4 har nå støtte for bestanndeler

 • V4 har nå støtte for å parkere på bord

 • V4 har nå støtte for å sende bestilling til kjøkkenet

 • V4 har nå støtte for utskrift av bong. (Per nå skrives bongen ut automatisk så lenge bong er aktivert på varekortet, det er ikke klart for bordbestilling/nettbestilling)

 • I noen tilfeller stoppet overføring av dagsoppgjør til regnskap på grunn av differanser for V4-kunder. Dette er nå løst.


13. juni 2024

11-06-2024
 • Det er gjort forbedringer i brukergrensesnittet i de tilfeller hvor det skal registreres en tilbakebetaling til kunden i kassen.

 • Det er nå mulig å filtrere på kunder i salg av varer rapporten.

 • Det er nå mulig å se alle tilbud en vare ligger registrert i på varekortet.

 • Det er ikke lengre mulig å benytte innloggingsinformasjonen fra administrasjonspanelet til å logge inn i kassen.

 • Innloggingsbildet til kassen har nå norsk tekst.

 • "Fjern" funksjonen ved import av varer for å fjerne strekkoder vil nå fjerne strekkoden fra varekortet.

 • En feil knyttet til import av bilder er nå løst.

11. juni 2024

06-06-2024
 • Dersom en klient har flere avdelinger vil en igjen kunne se antall på lager for andre avdelinger så lenge kassen er koblet til internett.

 • Det er gjort forbedringer i hvordan arrangementer synkroniseres med kassen.

 • Det er nå mulig å skrive ut en forenklet pakkseddel uten logo, vår referanse og firmadetaljer.

 • Det er nå mulig å bruke egendefinerte felt som en søkeverdi i vareoversikten i administrasjonspanelet.

 • Varer som ikke har leverandørens varenummer definert på varekortet vil nå kunne legge dette til manuelt per innkjøpsordre.

 • Det er nå mulig å egendefinere teksten som benyttes i utsendelse av tilbud, ordrebekreftelse i kundeordre, arbeidsordre, bookingordre og innkjøpsordre. Innstillingen for dette finner du under "System" -> "Oppsett" -> "Epost".

 • Det er nå støtte for linjeskift i tekstmaler.

 • Leveringsadressen i innkjøpsordre henter nå land fra avdelingen i Duell og ikke fra leverandøren.

 • Notisfeltet i kundeordre PDFen støtter nå linjeskift.

 • Ved import av kunder validerer vi nå om eposten er korrekt formatert.

 • Ved filtering på nettsalg i salgsrapporten og "sammenligning med året før" aktivert tok ikke fjorårets dag hensyn til nettsalgsfilteret. Dette er nå løst.

 • En feil som gjorde at valuta ikke ble overført korrekt fra innkjøpsordre til varemottak er nå rettet.

 • Billetter fra online booking kunne manlge under produkt omsetningen i Z-Rapporten. Dette er nå løst.

06. juni 2024

04-06-2024
 • Det er nå mulig å angi hvilken avdeling som skal være master for synkronisering av varer i de fleste integrasjoner. Hvis du velger en avdeling som Masteravdeling vil ikke integrasjonen for denne avdelingen lage egen mapping av varer, men benytte mappingen fra avdelingen du velger. Merk at masteravdelingen i seg selv ikke må ha angitt noen masteravdeling.

 • Visma.NET integrasjonen viser nå alle kostnadsbærere fra .NET. Det var tidligere en begrensning på 1000 stk.

04. juni 2024

01.06-2024
 • Forbedringer knyttet til hastigheten av følgende funksjoner i V4:

  - Legge til i handlekurv
  - Betalingsprosess
  - Utloggingsprosess
  - Utskrift av kvittering
  - Hurtigknapper


01. juni 2024

30-05-2024 - V4 Synkronisering
 • Vi har gjort en midlertidig endring som gjør at arrangement data først hentes opp ved valg av arrangement i kassen. Dette vil medføre at den første billetten som legges til etter innlogging i kassen kan ha noe lastetid. Ytterligere arrangementer/billetter som velges vil reagere umiddelbart frem til en logger ut og inn igjen av kassen.

 • Egendefinerte felt på varekortet som er tomme / har ingen verdi er fjernet som en del av synkroniseringen til kassen.

 • Som en midlertidig løsning vil en nå kun se antall på lager for innlogget avdeling, da vi har fjernet synkronisering av lager for andre avdelinger. Det er forventet å kunne se lager på andre avdelinger igjen ved oppdatering 04.06.2024

30. mai 2024

28-05-2024
 • Ved valg av arrangementer via booking knappen i kassen er det nå lagt til et ekstra steg for å velge tidspunkt.

 • Ved henting av booking ordre til kassen kunne noen av varene mangle når man la til ordren i handlekurven. Dette er nå rettet.

 • Dersom en tok direkteretur på et salg som inneholdt biletter ble ikke kapasiteten tilbakeført på arrangementet og det ble ikke registrert korrekt i rapportene. Dette er nå rettet.

 • Bilder på hurtigknapper har nå fått et ekstra lag med gjennomsiktig bakgrunnsfarge for at teksten skal være lettere å lese.

28. mai 2024

23-05-2024
 • Søkefunksjonen i kassen har blitt optimalisert og gir nå raskere søkeresultater.

 • Ved innlogging i kassen vil varer nå synkroniseres raskere enn tidligere. (Gjelder ikke førstegangsoppsett)

 • Statistikken i kassen viser nå tall i sanntid og krever tilgang til internett.

 • Det er nå mulig å laste opp bilder på hurtigknappene i kassen.

 • Ressurser reserveres nå også for arrangementer hvor tidspunkt er angitt i bookingen. Tidligere ble ikke ressurser knyttet til et arrangement uten fast tidspunkt ikke reservert.

 • Tidligere var det slik at når en søkte etter telefonnummeret til en kunde ble søkefeltet ikke tomt. Nå resettes søkefeltet hvis det gis treff på en kunde.

 • Hvis et arrangement opprinnelig hadde en grunnpris som deretter ble fjernet var den fortsatt synlig ved opprettelse av en manuell booking ordre. Dette er nå løst.

 • En feil knyttet til visning av prosent verdier i KUD-Rapporten er nå løst.

 • Hvis en endret tidspunkt på en eksisterende booking ordre med tilknyttet spørsmålsbatteri ble svarene på spørsmålene resatt. Svarene blir nå husket dersom en endrer tidspunkt.

 • Sesongkort solgt i kassa til helt nye kunder ble ikke knyttet til kunden, dette er nå løst.

23. mai 2024

25-04-2024
 • Det var tidligere mulig å skape duplikate fakturagrunnlag basert på en kundeordre dersom du hadde samme ordre åpen i flere faner i nettleseren eller på flere maskiner. Det er nå implementert en validering som forhindrer dette.

 • Pakkseddel kan nå ha fast bunntekst.

 • Det er nå mulig å trykke på varenummeret på en varelinje i vår ordremodul samt i varetelling for å åpne varekortet i en ny fane.

 • Forbedret validering knyttet til håndtering av duplikat kundedata.

 • En feil som medførte at pakkseddel i noen tilfeller ble generert automatisk ved fakturering av en kundeodre er rettet.

 • Bestillingforslaget hadde en utregningfeil relatert til bruk av flere enheter. Dette er nå rettet.

 • Antall bookinger som ble vist i arrangementkalenderen kontra inne på selve arrangementet kunne være avvikende. Dette er nå løst.

25. april 2024

16-04-2024
 • Funksjon og design for utskrift av fraktetikett har blitt forbedret:

  - Fraktetikett kan nå skrives ut direkte fra en kundeordre.
  - Det er nå mulig å få en estimert fraktkostnad fra Bring basert på kolli og dimensjoner.

 • Kundeordre krever nå at en kunde er valgt for å generere pakkseddel og/eller fakturere ordren.

 • For brukere av WooCommerce integrasjonen med "Tillat å låse opp kundeordre" aktivert vil nå status oppdateres i WooCommerce i henhold til oppsatt flyt i Duell.

 • Bestillingsforslaget har blitt forbedret slik at foreslått antall i bestilling nå tar høyde for alle mulige scenarioer.

 • Leverandørens navn blir nå automatisk utfylt i standard emne og innholdstekst ved utsendelse av bestillingsepost fra innkjøpsordren.

 • En feil som påvirket generering av pakkseddel for varer med negativ beholdning er nå løst.

16. april 2024

04-04-2024
 • Ny versjon av arbeidsordre er nå lansert! 🎉 Med forbedret logikk knyttet til lagerstyring, et nytt moderne design og utvidet funksjonalitet med inspirasjon hentet fra vår kundeordre modul vil du ha full kontroll på din arbeidsflyt.

  Her er et utdrag av ny funksjonalitet i arbeidsordre:

  - Kundeordre kan konverteres til arbeidsordre.
  - Arbeidsordren kan splittes opp i flere ordre.
  - Serienummer kan jobbes med på linjenivå så fremt at varen har dette aktivert.
  - Betalingslenke kan sendes fra ordren og betales med Vipps eller Stripe. (Krever betalingslenke modul)
  - Det kan opprettes innkjøpsordre basert på arbeidsordren.
  - Det kan sendes ordrebekreftelse til kunden per epost.

 • Pakkseddelen har nå støtte for flere kolonner. Hver klient kan selv velge hvilke kolonner som skal være synlig, f.eks. pris.

 • I kundeordre, arbeidsordre, innkjøpsordre og varemottak kan en nå filtrere søkeresultatene på produsent, leverandør og egendefinerte felt.

 • I listen over innkjøpsordre og varemottak vises nå total innkjøpspris inkl fraktkostnader i NOK.

 • PDF-utskriften av varemottak viser nå kun NOK, selv om innkjøpet er gjort i annen valuta. Dette er gjort fordi varemottaket bokføres i NOK.

 • PDF-utskriften av innkjøpsordren viser nå leveringsadressen.

04. april 2024

21-03-2024
 • Kundeordre oversikten i V4 kassen har fått en rekke forbedringer, blant annet sorteres nå listen basert på ordrenummer. Søket er også forbedret.

 • Dersom en dobbel trykket på en kundeordre i V4 kassen kunne det komme inn doble varelinjer i handlekurven. Dette er nå løst.

 • Ved innstempling i V4 kassen kunne en velge medarbeidere som var slettet. Dette er nå løst.

21. mars 2024

14-03-2024
 • I innkjøpsordre kan du nå markere og slå sammen flere innkjøpsordre.

 • I innkjøpsordre kan du nå se navnet på leverandøren i varelisten, og hvis leverandøren er en annen enn den innkjøpsordren skal sendes til markeres dette i rødt.

 • I kundeordre kan en nå redigere både pris eks MVA og inkl MVA.

 • På leverandørkortet kan du nå registrere leverandørens valuta, og så vil dette forhåndsutfylles ved opprettelse av innkjøpsordre.

 • Alle innslag kan nå sorteres ved å klikke på overskiftene i tabellen.

 • I kundeordre kan kostprisen for frakt nå redigeres helt frem til fakturering, selv etter kundeordren er låst.

 • Vi har gjort varelisten mer ryddig ved å justere kolonnebredden i tabellen.

 • Vi har gjort kundeoversikten i kassa litt mer ryddig.

 • En feil gjorde at en ikke fikk valgt Lokasjon ved kopiering av en kundeordre hvor antall var negativt. Det er nå løst.

 • En feil gjorde at galt antall på lager ble vist i innkjøpsordre før den ble lageret. Det er nå løst.

 • Ved opprettelse av restordre fra Kundeordre blir nå leveringsadressen lik på restordre som den opprinnelige ordren.

 • På pakkseddelen var ikke alltid hele kommentar på Kundeordren synlig hvis den inneholdt mye tekst. Det er nå løst.

 • Noen ganger var det mulig å overtrekke et gavekort. Dette er nå fikset.

14. mars 2024

12-03-2024
 • Dagsoppgjør i Kasse V4 opprettes nå på en ny måte som har mindre sjanse på feil eller manglende registreringer for brukere med flere kasser og integrert nettbutikk.

 • I Kasse V4 kan du nå hente opp og betale ordre fra 24sevenoffice.

 • I Kasse V4 kan du nå hente opp og betale fakturaer fra 24sevenoffice, Tripletex, Poweroffice, Fiken og Unieconomy (Softrig).

 • Visma Financials (Visma .NET) har gått over til ny autentiseringsmetode. Integrasjoner mot Financials må settes opp på nytt.

 • Når det synkroniseres varer fra Tripletex til Duell legges varene i en kategori "Usortert".

 • Ved vareimport og nullstilling av varelageret er det lagt inn en ekstra advarsel for å hindre at brukeren gjør noe utilsiktet.

 • Sesongkort som selges på nett kan nå skjules fra nettsiden, og kun være tilgjengelig hvis en har direktelenke. Et eksempel på bruksområde er sesongkort til medlemer eller egne ansatte.

 • Booking ordre filtrerer nå på avdeling slik at det er enklere å finne rett arrangement.

 • Listen over solgte sesongkort kan eksporteres til excel, og denne innholder nå epostadressen til kunden.

 • Arrangementer med delte ressurser fungerer nå enda bedre.

12. mars 2024

06-03-2024
 • DUELLs mobilkasse er oppdatert med en rekke forbedringer og nytt brukergrensesnitt 🎉

 • En bug som medførte feil på rabatt når ordre blir parkert på kasse og hentet tilbake til handlekurv er nå rettet.

06. mars 2024

05-03-2024
 • KUD-rapporter har tidligere vært inkonsekvent i sortering i eksportert dokument. Dette er nå rettet.

 • Kommentarer til unntaksregler ble tidligere ikke inkludert når et arrangement ble kopiert og opprettet på nytt. Dette er nå rettet.

 • Det er nå mulig å legge inn oversettelse av “informasjonsboksen” på arrangementssiden.

 • En feil relatert til egendefinerte betalingsmetoder og øreavrunding er nå rettet.

 • Gavekort som ble generert uten utløpsdato var tidligere ikke mulig å benytte. Dette er nå rettet.

05. mars 2024

29-02-2024
 • Når du tar direkteretur i kassa kan du nå velge betalingsmetode. Før ble det automatisk valgt samme betalingsmetode som salget opprinnelig ble betalt med.

 • En feil relatert til validering av strekkoder og søkefelt er nå rettet.

 • Vekselkalkulatoren i kassa har nå fått nytt design.

 • Noen brukere har opplevd at alle varer ser ut til å være borte fra kassa, og support har måtte hjelpe for å vise produktene igjen. Dette er nå løst.

29. februar 2024

29-02-2024
 • Når du tar direkteretur i kassa kan du nå velge betalingsmetode. Før ble det automatisk valgt samme betalingsmetode som salget opprinnelig ble betalt med.

 • En feil relatert til validering av strekkoder og søkefelt er nå rettet.

 • Vekselkalkulatoren i kassa har nå fått nytt design.

 • Noen brukere har opplevd at alle varer ser ut til å være borte fra kassa, og support har måtte hjelpe for å vise produktene igjen. Dette er nå løst.

29. februar 2024

20-02-2024
 • Alternativt varenavn er nå tilgjenglig i engelsk innkjøpsordre PDF (Krever egendefinert felt med navn "Leverandørens varenavn").

 • En feil relatert til endring av en kundeordre hvor medarbeider var slettet er nå løst.

 • Varetelling oversikten har nå en egen kolonne som viser ordrenummeret til varetellingen. Dette er søkbart og gjør det lettere å finne tilbake til korrekt telleliste.

 • Pakkseddel viser nå hvilke varer som er splittet til ny ordre dersom splitt ordre funksjonen benyttes.

 • En feil som forårsaket at strukturvarer alltid ble vist i bunnen av PDFer er nå løst.

 • Dersom du forsøker å åpne en kundeordre som er slettet vil systemet nå gi deg beskjed om at ordren er slettet og forhindre deg fra å gjøre endringer.

 • Dersom en forsøker å slette en ordre relatert til både salg og innkjøp vil systemet nå gi deg et varsel som må bekreftes før ordren slettes.

 • Serienummer vises nå per varelinje i PDFer.

 • En feil relatert til visning av antall i "Velg varer" funksjonen i varetelling er løst.

 • En feil relatert til visning av "tilgjengelighet" i kundeordre oversikten er løst.

20. februar 2024

13-02-2024
 • Avdeling er nå støttet som en dimensjon i Softrig / Unieconomy integrasjonen.

 • En feil som forårsaket duplikatkunder i 24SO ved ordreoversendelse via API er nå fikset.

 • Ved overføring av leverandør til 24SO vil DUELL nå sjekke om leverandøren eksisterer fra før i 24SO ved å matche på navn.

 • Serienummer nå støttet i 24SO integrasjonen.

 • Leveringsadresse er nå støttet i de fleste regnskapsintegrasjonene.

 • Leveringadresse er nå tilgjengelig i logistikkendepunktet i DUELLs API.

 • En feil som medførte at SMS om fornyelse av sesongkort så ut som det ble sendt fra innehaver av årskorts mobilnummer er nå rettet.

13. februar 2024

08-02-2024
 • Duell kasse V4 har fått en rekke designforbedringer:

  • Tydeligere knapper
  • Bedre kontraster
  • Lik størrelse på alle knapper
  • Bedre visning av lange varenavn
  • Bilde vises på varen
  • Forbedret visning av "Gi tilbake" ved betaling med kontant
  • For varer i flere størrelser (varianter) kan en nå se antall på lager i hver størrelse og på tvers av avdelinger
  • Vi har klartgjort for lansering av nytt og forbedret design på håndholdte kasser. Dette lanseres før påske.
  • Vi har klartgjort for lansering av lyst modus (i steden for darkmode som vi har i dag). Dette lanseres til sommeren.

  QR-koder brukt på billetter har nå fått et nytt format for V4-brukere for økt lesbarhet og økt sikkerhet. Gamle QR-koder vil fortsatt fungere.

08. februar 2024

06-02-2024
 • QR-koder brukt på billetter har nå fått et nytt format for V4-brukere for økt lesbarhet og økt sikkerhet. Gamle QR-koder vil fortsatt fungere.

 • Noen brukere har opplevd at kommentar på varelinjer ikke var synlig når en skrev ut kopi av salgskvitteringer. Det er nå utbedret.

 • Noen brukere har opplevd at kassa fryser ved innlogging hvis det er mye data som skal synkroniseres. Dette er nå løst.

 • Ordrebekreftelser sendt fra booking-modulen kan nå inneholde vedlegg.

 • Rabatt-rapporten inneholder nå lenker til salgsordren rabatten er gitt på.

06. februar 2024

05-02-2024
 • Enkelte brukere har opplevd at kjøkkenbonger skrives ut flere ganger. Denne feilen er nå rettet.

05. februar 2024

30-01-2024
 • Tripletex-integrasjonen har nå støtte for utsendelse av kreditnota med EHF.

30. januar 2024

Support launch illustration 3x

Hva kommer fremover?

Du kan følge med på alle de spennende tingene vi holder på med i DUELL på vårt roadmap.