Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hurtigknapper


Hurtigknapper finner du på hovedbildet i kassa. De er alltid synlige, raske å bruke, og kan tilpasses akkurat slik du ønsker. For å opprette eller endre på hurtigknappene logger du inn i administrasjonspanelet i DUELL og velger Varer > Innstillinger > Hurtigknapper i hovedmenyen.

  Du kan lage flere oppsett for hurtigknapper. I en restaurant har en ofte et standard oppsett, men 17. mai endrer til et eget oppsett.

  NB! Oppsett kan ikke slettes eller fjernes i senere tid.

  Hurtigknapper plasseres i grupper. En gruppe ligger fast på i visningen, også når du veksler til andre grupper. For å opprette en ny grupper velger du Ny gruppe. Erfaringsvis er det ikke hensiktsmessig med mer enn 6-9 grupper. Det er plass til 3 grupper i bredden. En gruppe har et navn, en farge og plasseres i ønsket rekkefølge.

  For å endre navn på en eksisterende grupper klikker du på gruppen, og så på Endre.

  For å legge til en ny hurtigknapp velger du Ny knapp. Det er ikke anbefalt med mer enn 24 hurtigknapper på gruppe.

  En hurtigknapp kan være en vare, en tjeneste eller et "åpent område". Åpent område brukes for å fylle på med blanke felter for å flytte andre knapper lengre ned i visningen.
  Velg vare i ned nedtrekksmenyen. Du kan søke på navn og varenummer. Merk at du kan gi knappet et annet navn enn navnet på varen om du ønsker det. Dette er veldig praktisk om du har lange varenavn. Velg farge på knappen. Det er plass til 4 hurtigknapper i bredden, men du kan velge at en knapp skal ta opp plassen til flere knapper med å velge størrelse.

  Under Rekkefølge kan det være smart å legge inn varer slik:

  knapp 1 = Rekkefølge 10
  knapp 2 = Rekkefølge 20
  knapp 3 = Rekkefølge 30 osv...

  Dette er en fordel hvis du senere ønsker å legge til nye knapper i mellom disse.
  For eksempel: Du legger til en ny knapp med rekkefølge 15, da vil denne plasseres mellom knapp "10" og "20".

  For å endre eller slette en hurtigknapp klikker du på knappen.

  Spørsmal og svar