Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Woocommerce

NYHET AUGUST 2021: Plugin-en for integrasjon mellom DUELL og Woocommerce 3.X er nå erstatte med en ny løsning som ligger i DUELL uten behov for installasjon og vedlikehold av en dedikert plugin i Wordpress.

Integrasjonen inneholder synkronisering av varer, priser og lagersaldo. Alle order fra Woocommerce kan overføres til DUELL automatisk for å inngå i rapportene.

Oppsett

Først skal vi klaregjøre WooCommerce for integrasjon.

 1. Logg inn i Wordpress og gå til WooCommerce -> Settings -> Advanced -> Rest API.
 2. Velg "Create an API key" ("Add key" om du har API nøkkel generert fra tidligere) sett beskrivelsen til f.eks. "DUELL" og velg Permission=Read/Write.
 3. Du få nå opp Consumer key og Consumer secret. Lagre disse for bruk senere.

Nå skal vi sette opp koblingen fra DUELL til WooCommerce.

 1. Logg inn i DUELL og gå til Integrasjoner -> WooCommerce. Velg rett avdeling om du har flere avdelinger.
 2. Oppgi hele nettadressen til nettbutikken din, f.eks. <a href=".
 3. Velg">https://www.domene.no/.
 4. API-versjon. WooCommerce 3.0+ bruker V2, og 3.5+ bruker V3.
  Din versjon av WooCommerce finner du i Wordpress under Plugins/Utvidelser.
 5. Angi Consumer Key og Consumer secret som du i punktene over opprettet i WooCommerce.
 6. Klikk "Test integrasjon". Grønn melding indikerer at integrasjonen er OK.

Når du trykker "Synkroniser" vil det kjøre en total synk på alle produkter. Vær obs på at produkt attributter definert i WooCommerce vil nå bli overskrevet fra Duell, det er viktig at disse er opprettet på produktene i Duell dersom du ønsker å beholde disse.

FeltBeskrivelse
Fra datoOrdre fra spesifisert dato vil synkroniseres fra WooCommerce til DUELL
Automatisk overføring

Av/På - Bestemmer om synk gjennomføres fortløpende

Synkroniser nye varegrupperAv/På - Bestemmer om varegruppe på nye produkter skal synkroniseres fra DUELL til WooCommerce. Varegrupper/Kategori styres i WooCommerce etter produktet er opprettet fra DUELL
Synkronisere priserAv/På - Bestemmer om priser fra DUELL skal synkroniseres til nettbutikk. Skrus av dersom priser ønskes diktert direkte fra nettbutikk
Synkronisere nye varerAv/På - Bestemmer om nye varer opprettes i WooCommerce fra DUELL.
Synkroniser lagerAv/På - Bestemmer om lagerbeholdning synkroniseres fra DUELL til WooCommerce
Synkroniser oppdatering av varerAv/På - Bestemmer om produkt navn skal oppdateres i WooCommerce ved endring i DUELL.
Synkroniser varebilderAv/På - Bestemmer om varebilde synkes fra DUELL til WooCommerce. Bildet synkroniseres kun dersom produktet ikke har bildet registrert i WooCommerce. Ved oppdatering av bildet i DUELL, vil ikke bildet oppdateres automatisk i WooCommerce.
Synkroniser ordreAv/På - Bestemmer om ordre fra WooCommerce skal opprettes som kundeordre i DUELL.
Synk ordre fra ordrenummerTekstfelt - Sett første ordrenummer som skal synkroniseres fra WooCommerce til DUELL
Opprett KundeordreAv/På - Opprett kundeordre i DUELL basert på ordren fra WooCommerce. Aktiveres dersom ordrebehandling gjennomføres i DUELL.
Ordre statuser:Hent ordre med følgende status i Woo:
Definer hvilken status ordre fra WooCommerce skal være for å synkroniseres til DUELL

Gir ordren følgende status i Woo etter den er hentet:
Ordren blir oppdatert med valgt status i WooCommerce, etter den er synkronisert til DUELL

Gir ordren følgende status i Woo når ordren er fullført:
Ordre status i WooCommerce oppdateres til angitt status ved definert Fullført status i DUELL

Følgende status i DUELL betyr at ordren er fullført:
Definer ordrestatus du setter på ordren i DUELL, for at ordren skal oppdateres til Fullført status i WooCommerce
Opprett varerAv/På - Aktiveres dersom ordre opprettes med ordrelinjer for produkter som ikke er opprettet i DUELL. Produktene vil opprettes i DUELL samtidig som ordren overføres.
Trekk fra lagerAv/På - Antall trekkes umiddelbart fra lager etter ordre er opprettet i WooCommerce. Krever "Opprett kundeordre" deaktivert

<a href=".

 • Velg">


  Oppsettet veildes og guides av support slik at integrasjonen blir satt opp og konfigurert for ditt behov.


  Ordrehåndtering i DUELL:

  Det er flere regler som kan defineres for ordre synkronisering. Gitt tidligere forklarte ordre statuser.

  Om integrasjonen er konfigurert til å opprette kundeordre i DUELL, blir disse opprettet fortløpende etterhvert som ordre registreres i WooCommerce. Ordren kommer låst, og reservert på lager. Ordrelinjene er derfor ikke trukket fra din lagerbeholdning, før pakkseddel er generert for ordren.

  Flyten er slik:

  1. Ordre synkroniseres fra WooCommerce til DUELL
  2. Ordre pakkes å klargjøres for sending
  3. Pakkseddel genereres (må ikke printes, men funksjonen for generering av pakkseddel gjennomføres)
  4. Ved Mybring integrasjon, genereres fraktetikett
  5. Ordre status oppdateres i DUELL, til konfigurert status som trigger oppdatering av ordre i WooCommerce
  6. Ordren oppdateres i WooCommerce, og betalingen fullføres automatisk der.

  FAQ:

  Jeg har opprettet et nytt produkt, men det er ikke synkronisert til nettbutikken. Hvorfor ikke?

  Kontroller at parameter "Vis i nettbutikk" er aktivert på produktnivå. Velg Katalog > Varer, finn korrekt produkt, klikk "Endre", kontroller at "Vis i nettbutikk" er "PÅ"

  Jeg har endret bildet på varen i DUELL, men bildet er ikke oppdatert i nettbutikken. Hvorfor ikke?

  Bildet synkroniseres kun fra DUELL til nettbutikken, dersom varen ikke har registrert bildet fra tidligere i nettbutikken. Har varen registrert bildet, vil ikke DUELL overskrive dette. Dette for å beholde bildegalleri i nettbutikken slik det er.

  Hvor ofte synkroniserer integrasjonen?

  Det meste av data synkroniserer via webhooks, altså at endringer skjer ila 0-2 sekunder. Integrasjonen kjører en kontroll hvert 40ende minutt for å kontrollere at alt er blitt korrekt synkronisert.

  Følgende synkroniserer uten forsinkelser:

  • Når varer opprettes eller endres.
  • Når antall på lager endres.
  • Når ordre mottas i WooCommerce.

  Hvilken versjon støtter integrasjonen?

  Integrasjonen mot WooCommerce støtter 3+. Merk at 3.0.x og 3.5.x er noe ulike, og har ulike API-versjoner. Merk at dette kan endre seg, og vi vil som et minimum støtte siste stabile versjon.

  Hvordan synkroniserer jeg produkt attributer fra DUELL til Woo?

  Produkt attributer kan synkronisers fra DUELL til Woo ved bruk av egendefinerte felt. Felt beskrivelse opprettes som attribut, mens felt verdi definert på varekortet registreres som attribut verdi på produktet i Woo.

  Kan kampanjer synkroniseres til nettbutikken?

  Kampanjer kan synkroniseres til nettbutikken, men times tilbud osv. har begrenset funksjonalitet for dette. En kampanje som kjører hele tiden, over en gitt periode synkroniseres mot nettbutikken.

  <a href=".

 • Velg">
 • Avhengige moduler

  Denne funksjonaliteten avhenger av følgende moduler er installert.

  Få kontroll på lageret med integrasjon mellom Woocommerce og DUELL

  Relaterte artikler

  OpenCart