Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan oppretter jeg en pakkseddel?

Pakkseddel for kundeordre er en funksjon med flere bruksområder og automatikk bak seg. Den mest kritiske funksjonaliteten bak pakkseddelen er lagerstyringen. Brukes funksjonen ikke korrekt vil det føre til ekstra opprydningsjobb på senere tidspunkt.

Når en kundeordre lagres og låses, og deretter reserveres blir ordrelinjene reservert fra den totale lagerbeholdningen.

Antallet forblir reservert inntil pakkseddel genereres for kundeordren, eventuelt inntil ordren låses opp igjen.

Låses ordren opp kan den senere låses på nytt, for å reservere ordrelinjene igjen, eller for å sende ordren til kassebildet for kontantbetaling. Ved sending av kundeordre til kassebildet vil fremdeles ordrelinjene forbli reservert inntil ordren er betalt i kassen.

Hvordan generer jeg en pakkseddel?

Det er to fremgangsmåter for generering av pakkseddel.

Genering av pakkseddel for 1 kundeordre:

 1. Velg Logistikk > Kundeordre fra menyen i høyre side
 2. Finn ordren pakkseddel skal genereres for, og klikk "Endre"
 3. Kontroller at ordrelinjer og innhold stemmer
  OBS! Ordre kan ikke korrigeres etter pakkseddel er generert
 4. Klikk "Generer pakkseddel" og velg blå knapp "Pakkseddel"
  Systemet sjekker ikke om pakkseddelen printes eller ikke
 5. Ordrelinjer oppført i valgt kundeordre er nå trukket fra lagerbeholdning

Generering av pakkseddel for flere kundeordre:

 1. Velg Logistikk > Kundeordre fra menyen i høyre side
 2. Marker i venstre kolonne ordre hvor pakkseddel skal printes
 3. Klikk "Plukkliste" øverst til høyre
 4. Systemet generer en sammenslått plukkliste for alle markerte ordre, og generer samtidig pakkseddel for alle valgte ordre
  Mangler det tilstrekkelig lagerbeholdning for en eller flere av markerte ordre gir systemet beskjed om dette
 5. Ordrelinjer oppført i valgte kundeordre er nå trukket fra lagerbeholdning

Hvordan fungerer de forskjellige lager statusene?

Det er tre statuser som gjelder for din lagerbeholdning. For fult utnytte av systemet er det viktig å forstå hva hver av disse betyr.
Lagerstyring er og opprettholdes per avdeling. Hver avdeling har sin egen total for hver status.

På lager: På lager antallet er totalbeholdning registrert på nåværende tidspunkt.

Reservert: Det reserverte antallet er antallet av varen som er låst i en kundeordre. Antallet vil forbli reservert inntil ordren(e) er generert pakkseddel for. Generering av pakkseddel trekker det reserverte antallet ifra den totale lagerbeholdningen.
Det er derfor viktig at pakkseddel genereres når ordren er ferdigbehandlet og utsendt fra deres butikk eller lager. Ved kundeordre uten generert pakkseddel, vil det reserverte antallet forbli. For at lagerbeholdning og fremtidige varemottak og varetellinger skal gi et korrekt resultat i DUELL må derfor pakkseddel genereres.

Tilgjengelig: Det tilgjengelige antallet er På lager antall, etter det reserverte antallet er trukket ifra. Dette er antallet av varen som per nå ikke er reservert i noen kundeordre.

FAQ:

Hvordan velges lokasjon for plukking av vare ved bruk av lokasjoner?
Lokasjon velges basert på prioritet satt på lokasjonen(e) under Innstillinger Logistikk > Lokasjon
Prioritet velges fra høyest (1) til lavest (9999).
Lokasjon "Ukjent" med prioritet "9999" er standard/default lokasjon som brukes om ikke annet valgt ved varemottak osv.

Hvordan fungerer plukkliste når jeg bruker lokasjoner?
Plukklisten sorteres alfanumerisk slik at listen skal kunne følges fra en side av lageret til den andre, uten turer fram og tilbake mellom samme hyller.
Skal samme vare plukkes på flere lokasjoner vil rekkefølgen ivaretas gjennom hele plukklisten.

Relaterte artikler

Kundeordre