Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Lokasjoner

Lokasjoner er hylleplassering, og er er gjerne i bruk på et lager. Lokasjoner må ikke forveksles med avdelinger. Ved å opprette ulike lokasjoner kan vi plassere varer på disse lokasjonene, noe som gjør det raskere og mer effektivt å telle lageret eller plukke en ordre. Merk at en vare kan ha flere lagerplasseringer, og DUELL vet alltid hvor mange som ligger på hver av lokasjonene. Flere varer kan være plassert på samme lokasjon samtidig.

Opprette ny lokasjon

For å opprette en ny lokasjon logger du inn i administrasjonspanelet i DUELL og går til Innstillinger -> Lokasjoner. Har du flere avdelinger, se til at du har valgt riktig avdeling og klikk "Ny lokasjon". Gi lokasjonen et navn og klikk lagre. Se bort i fra prioritering om du ikke er kjent med hvordan dette fungerer.

Hvor og hvordan lokasjoner brukes

Lokasjoner er en modul som brukes av dem med utvidet logistikkbehov.

Varemottak

Når du tar varemottak velger du hvilken lokasjon varene skal plasseres på.

Varetelling

Når du gjør en varetelling og bruker funksjonen Velg Varer kan du velge å telle en rekke av lokasjoner. F.eks. telle A11 til B44 samtidig.

Internordre

Når du flytter en vare fra en avdeling til en annen velger du hvilken lokasjon du flytter fra. Du kan dessuten flytte internt i samme avdeling, altså flytte varer fra en lokasjon til en annen. Dette er en vanlig prosess når en jobber med å komprimere lageret.

Plukkliste og pakkseddel

Når det genereres plukklister og pakksedler basert på kundeordre benytter lokasjoner. Basert på hvilke lokasjoner en vare er tilgjengelig på, beregner DUELL den mest gunstige ruten å plukke varer i. Se forøvrig prioritering nederst i denne artikkelen for mer informasjon.

Forslag til lokasjoner og struktur

Det varierer hvordan lokasjoner benyttes. For deg med enkle behov er ofte lokasjoner overflødig, og ikke noe det egentlig er behov for. Noen velger å ha lokasjoner som "Hylle 1", "Hylle 2" og "Gulv". Dette kan fungere for noen, men det viser seg at dette er lite hensiktsmessig når en har et stort lager.

Vi har svært god erfaring med å dele opp lageret i reoler, rader og kolonner. Vi tar da den første reolen og kaller denne "A". Nederste i etasjen i reolen kaller vi "1", andre etasje i reolen "2" osv. Videre tar vi første kolonne og kaller denne "1", andre kolonne "2" osv. Slik bygger vi lokasjoner som A22 som betyr reol A, hylle 2 og kolonne 2.

Et lager kan kanskje har flere hundre lokasjoner, men begynner gjerne slik:

 • A11
 • A12
 • A13
 • A14
 • A21
 • A22
 • A23
 • A24
 • B11
 • B12
 • osv...

Prioritering av lokasjoner

Prioritering er relevant om en har samme vare på flere ulike lokasjoner.

Lokasjoner prioriteres etter navnet, Dvs at 1 kommer før 2 og A kommer før B. Lokasjoner sin prioritering kan overstyres. Med prioriteres menes at når pakkseddelen skal bestemme om en vare skal plukkes fra A eller B, kan du gi B en så høy prioritet at denne kommer før B. Rekkefølgen på pakkseddelen påvirkes ikke.

La oss si en vare er på lager på A17 og B12. A17 kommer før B12, og DUELL vil derfor normalt sende deg til A17 før B12. Her kan du da velge å gi B12 en høyere prioritering for at vi skal plukke fra B12 før A17. Hvis A17 krever truck kan det være ønskelig å unngå bruk av truck ved å prioritere B12.

Et lavere tall for prioritering betyr at en vil plukke fra denne lokasjonen før andre