Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Shopify

DUELL har en egen modul for integrasjon med Shopify. Shopify er en av verdens største nettbutikkløsninger, og er kjent for brukervennlige løsninger som i liten grad krever inngående teknisk kompetanse for å sette opp, vedlikeholde og jobbe i.

Slik fungerer integrasjonen

 • Synkronisering av varer og varegrupper. Varen oppretter du i ett av systemene, og blir deretter opprettet i det andre. Feltene som synkroniseres er varenummer, strekkode, navn, beskrivelse, pris, tilbudspris, mva og produsent. Synkroniseringen gjelder både varer og variantvarer.
 • Synkronisering av lagerbeholdning.
 • Selve ordrebehandlingen (pakkseddel osv) håndteres som vanlig i Shopify.
 • Salg fra Shopify registreres som salg i DUELL, og inngår i det digitale dagsoppgjøret.

All data synkroniseres i sanntid.

Oppsett

Du trenger API-tilgang i DUELL og en Shopify-konto for å komme i gang.

DUELL er tilgjengelig som en APP i APP-store hos Shopify. Den er ikke offentlig, og blir satt opp on-request.

Support vil sende forespørsel til deres Shopify konto for å sette opp integrasjonen. For å sende forespørselen trenger vi butikknavnet deres i Shopify.

Er du usikker på deres butikknavn, er dette tilgjengelig i Shopify under: Settings/Innstillinger - General/Generelt - Store name/Butikknavn

Shopify har også mulighet for flere lokasjoner. Det er viktig at korrekt Shopify lokasjon blir knyttet opp mot korresponderende avdeling i DUELL .

Oversikt over din butikks lokasjoner i Shopify er tilgjengelig under: Settings/Innstillinger - Locations/Lokasjoner. Din butikks Shopify lokasjoner fremkommer her med navnet for hver lokasjon.

Avdeling i DUELL kan knyttes opp mot en Shopify lokasjon. Har du behov for flere Shopify lokasjoner knyttet opp mot DUELL, kreves en avdeling for hver Shopify lokasjon.

Import av produktregister

Har din butikk Shopify nettbutikk fra tidligere, kan DUELL hente ned ditt produktregister direkte fra Shopify inn i DUELL.

Før produktregisteret synkroniseres fra Shopify til DUELL er det ett par ting vi må passe på, og være klar over.

 • SKU - Mangler ett/flere produkter SKU vil det genereres ett tilfeldig varenummer for produktet i DUELL. Beste og anbefalt praksis er å legge til SKU på alle produkter før synkronisering fra Shopify til DUELL gjennomføres.
 • Duplikat SKU - Har ett/flere produkter samme SKU vil SKU fra Shopify brukes som varenummer for kun ett av produktene i DUELL. Resterende produkter vil få generert ett tilfeldig varenummer i DUELL. Beste og anbfalte praksis er å gjennomføre en gjennomgang av produktregisteret i Shopify for å forsikre om at det ikke finnes duplikate SKU.
 • Multi valg variantprodukter - Har du idag produkter med flere variant valg, f. eks. "T-Skjorte" - Størrelse - Farge, vil dette bli synkronisert til DUELL uten problemer. DUELL har støtte for "ett nivå" med varianter, variantene vil derfor bli sammenslått og du vil få en variant for alle mulige kombinasjoner av produktet i DUELL. Ønsker du å forsette å opprette produkter med multi valg må du fortsette med Shopify som produktbase.

Shopify har flere forskjellige utvidelser enkelt tilgjengelig fra sin APP-store som kan generere SKU for dine produkter, og gi deg beskjed om du har produkter med duplikat SKU.

Etter produktregisteret er ferdig synkronisert fra Shopify til DUELL kan produktbase byttes fra Shopify til DUELL. Brukes Shopify som produktbase må varetelling osv. gjennomføres i Shopify.

Har din butikk ikke Shopify nettbutikk fra tidligere, velger dere selv hvilket system dere ønsker skal være produktbase. Anbefalt praksis er å bruke DUELL som produktbase.

Oppsett med DUELL som master

Fra produktregisteret i DUELL velger du selv hvilke produkter din butikk ønsker synkronisert fra DUELL til Shopify.

Under menyvalg "Katalog > Varer" fra menyen i høyreside. Søk frem produktet dere ønsker å synkronisere fra DUELL til Shopify. Klikk "Endre". Velg "JA" på parameteret "Vis i nettbutikk". Produktet synkroniseres nå til Shopify.

  Ved oppretting av nye produkter i Duell vil alle produktdata spesifisert for produktet bli synkronisert til Shopify, og brukt for å opprette produktet i Shopify.

  Forklaring for hvilke produktverdier i DUELL som tilsvarer hvilke produktverdier i Shopify:

  • DUELL varenummer = Shopify SKU
  • DUELL strekkode = Shopify barcode/strekkode
  • DUELL varegruppe = Shopify product type/produkt type
  • DUELL produsent = Shopify vendor/selger

  Produktverdier som kan endres i Shopify, etter produktet er synkronisert fra DUELL:

  • Produkt beskrivelses tekst. Beskrivelse fra DUELL vil bli brukt når produktet først blir synkronisert ifra DUELL til Shopify. Dette kan etter behov endres i Shopify for å bedre formatere teksten for nettbutikk.
  • Produkt bilde(r). Bilder kan legges til i Shopify, og du kan også endre hovedbildet for produktet. DUELL støtter ett bildet per produkt.
  • Produkt type. Varegruppe vil bli brukt for dette feltet når produktet blir synkronisert fra DUELL til Shopify. Feltet kan deretter endres etter behov i Shopify.
  • Produkt collections/samlinger, samlinger kan fritt endres i Shopify.

  DUELL vil ikke overskrive overnevnt data om det oppdateres i DUELL. Følgende felter må derfor oppdateres i Shopify, eventuelt også i DUELL etter behov.

  Produktdata ikke spesifisert i listen over endres i DUELL.

  Viktige punkter

  Disse handlingene utføres i DUELL, gitt at DUELL er konfigurert som produktbase.

  • Oppretting av nye produkter.
  • Oppdatering/endring av produktdata (visse produktdata verdier blir ikke oppdatert på tvers av systemene, men blir brukt ved opprettelse av nye produkter på tvers av systemene. Disse parameterene kan endres i Shopify i etterkant av at produktet er synkronisert fra DUELL til Shopify.
  • Varetelling og varemottak.

  Slettes ett produkt i Shopify eller DUELL vil systemet få problemer med synkronisering av dette produktet. Det er derfor viktig at produktet slettes i begge systemer for å unngå synkroniserings problemer.

  Shopify har mulighet for å deaktivere produkter fra visning i nettbutikken om butikk din har en sesongsbasert katalog f. eks. For å deaktivere ett produktet i Shopify søker du først fram produktet, klikker deg inn på produktet, og velger deretter Produkt status: "Draft/Utkast".

  Om ett produkt kun ønskes slettet i Shopify og ikke i DUELL, deaktiverer du "Vis i nettbutikk" parameteret på produktkortet i Duell, og deretter sletter produktet i Shopify.

  Multivalg kan IKKE settes opp i Shopify dersom DUELL er master for produtbasen. Om du får en ny størrelse/farge/variasjon av ett allerede eksisterende produkt med multivalg må derfor dette produktet settes opp på nytt for at synk mellom DUELL og Shopify skal bli korrekt.

  Oppsett med Shopify som master

  Med Shopify som produktbase vil alle dine produkter fra Shopify bli synkronisert fortløpende til DUELL.

  Disse handlingene utføres i Shopify, gitt at Shopify er konfigurert som produktbase.

  • Oppretting av nye produkter.
  • Oppdatering/endring av produktdata
  • Varetelling og varemottak.

  FAQ:

  Hvor ofte synkroniseres det mellom DUELL og Shopify?
  Synkronisering skjer "live" ved registrering av ordre, eller endring av produkter.

  Blir salg fra Shopify registrert og bokført i DUELL?
  Salg registret i Shopify registreres og inkluderes i det digitale dagsoppgjøret generert i DUELL. Salget registreres i DUELL så snart ordren er registrert betalt i Shopify. Krever utfylt betalingsmetode "Ekstern betaling"

  Blir retur og kansellering fra Shopify oppdatert i DUELL?
  Ved retur eller kansellering av en ordre i Shopify blir lager korrigert i DUELL. Retur registreres og bokføres for dagsoppgjøret.

  Blir kampanjer og/eller tilbud fra DUELL synkronisert til Shopify?
  Kampanjer og tilbudspriser definert i DUELL synkroniseres live til Shopify. Det er visse begrensninger om times tilbud e.l. brukes.

  Hvilke bildetyper er støttet?
  Shopify støtter disse formatene: jpg, jpeg og png


  Avhengige moduler

  Denne funksjonaliteten avhenger av følgende moduler er installert.

  Få kontroll på lageret med integrasjon mellom Woocommerce og DUELL

  Relaterte artikler

  OpenCart