Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan er personvern ivaretatt i kassen?

DUELL har alltid sikret persondata så sikkert som mulig. Etter GDPR (personvernforordningen) ble satt i gang er funksjonene for å få utlevert informasjon forbedret.

Her følger de viktigste punktene knyttet til personvern, og hvordan disse håndteres i DUELL.

Det må gis samtykke

Kunder skal kun registreres om det har en hensikt, og kunden må akseptere at han blir registrert. I tillegg til den manuelle kontrollen i kassen n år kunden oppgir sin peronalia og kontaktinfo, er det 3 ulike bokser for samtykke på hvert kundekort. Det betyr at du f.eks. kan innehente spesielt samtykke til f.eks. markedsføring.

Rett til tilgang

Privatpersoner har rett til å få tilgang til sine personopplysninger og hvordan den brukes når den lagres. Logg inn i Administrasjonen, gå til Kunder og finn kunden. Klikk på kunden og velg Eksporter. DUELL genererer nå en PDF som innehold all informasjon lagret om kunden.

Rett til å bli glemt


Privatpersoner har rett til å få sine personopplysninger slettet. Logg inn i Administrasjonen, gå til Kunder og finn kunden. Klikk på kunden og slett. Salg slettes ikke, men kundens profil slettes. På denne måten ivaretar vi retten til å bli glemt uten å trosse bokføringsloven.