Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Magento

DUELL har ferdige moduler for integrasjon mellom Magento 2. Følgende er mulig

  • Synkronisering av varer og varegrupper fra DUELL til Magento.
  • Synkronisering av lagerbeholdning fra DUELL til Magento og trekk fra lager i DUELL ved mottak av ordre i Magento.
  • Synkronisering av ordre fra Magento til DUELL.

Oppsett av integrasjonen mellom DUELL og Magento er svært avhengig av behov og interne rutiner. Ta kontakt med support for å komme i gang.


Brukerguider Magento 2

Du finner fullstendige og uttømmende brukerguider for hvordan Magento 2 fungerer på docs.magento.com. Under har vi fremhevet det som er spesielt relevant for dem osm har Magento integrert med DUELL. Merk at guiden her forutsetter at du har Magento levert av Panteon AS eller Kasseservice AS, men kan kanskje brukes av andre også.

Før du starter å jobbe i Magento bør du gjøre deg kjent med hvordan mellomlagring (caching) fungerer i Magento. Det er en kort forklaring på dette nederst på denne siden.

Synkronisering

Automatisk synkronisering

Produktinfo som navn, varenummer og nye varer synkroniseres fra DUELL til Magento hvert 15. minutt.
Priser og lager oppdateres fra DUELL til Magento hvert 5. minutt
Kunder synkroniseres fra DUELL til Magento hver 6. time (kun B2B)
Ordre synkroniseres fra Magento til DUELL hvert 15. minutt.
Faktura hentes fra Tripletex til Magento hvert 15. minutt

Merk: Kategori, produsent, bilde og beskrivelse synkroniseres fra DUELL til Magento når produktet opprettes, men oppdateres aldri. Dvs at du kan utdype beskrivelse osv uten risiko for at beskrivelsen blir overskrevet.

Manuell synkronisering

Du kan starte synkronisering manuelt. Når du starter manuell synkronisering vil denne starte av Magento 2 minutt frem i tid (standard slik Magento fungerer). For å synkronisere manuelt går du til Panteon > Duell > Scroll til bunnen av siden.

FAQ

Hvordan laster jeg opp flere produktbilder?

DUELL støtter kun ett produktbilde. Ønsker du flere bilder kan dette lastes opp i Magento. Gå til produktsiden i Magento og scroll til "Images and videos". Her vil du se bildet fra DUELL som hovedbilde, og kan laste opp flere bilder. Husk å lagre etter bildene er lastet opp.

Hvordan laster jeg opp video?

Magento har støtte for video fra Youtube på produktene. Fult oppsett og brukerguider finner du i Magento sin egen dokumentasjon https://docs.magento.com/user-guide/v2.3/catalog/product-video.html

Hvordan endrer jeg bannere på forsiden?

Gå til Panteon > Banner i Magento. Velg aktuell butikk. I listen ser du alle bannerene som brukes. Sammlign med forsiden av butikken din for å se hvor hvert av bildene brukes. Her kan du laste opp nye bilder og evt legge inn en nettadresse som brukeren sendes til når han klikker på bildet.

B2C

Image1: 756x425px (vises stort til venstre)
Image2: 364x205px (vises lite til høyre, øverst)
Image3: 222x142px (vises lite til høyre, nederst)

B2B

Bildene for B2B er ulike om en innlogget eller ikke.

Image1: 1170x480px
Image2: 300x410px (mobilvisning)
Image3: 1170x480px (vises til innlogget bruker)
Image4: 300x410px (vises til innlogget bruker, mobilvisning)

Hvordan endrer jeg tekstsider?

Du kan selv endre sider som betingelser, om oss osv. Dette gjør du ved å logge inn i Magento og gå til Content > Pages > Select Edit. Merk at du må renske mellomlagringen for at ny tekst skal bli synlig.

Hvordan legger jeg inn relaterte produkter

Du kan selve legge til relaterte produkter i Magento. Dette gjør du ved å åpne produktsiden i Magento, gå til "Related Products, Up-Sells, and Cross-Sells". Se alle detaljene i Magento sin egen dokumentasjon https://docs.magento.com/user-guide/v2.3/catalog/settings-advanced-related-products.html

Hvordan får jeg chat?

Magento støtte flere ulike chat-løsninger. Mange bruker Facebook sin løsning. For å administrere oppsettet går du til Magento admin -> Stores -> Facebook Chat. Her oppgir du din Page ID, fargekode og hvilken melding brukeren skal se. Meldingen kan være ulik om brukeren er logget inn eller ikke.

Mellomlagring (caching)

Magento har helt særegne måter å mellomlagre (cache) data på. Dette er en logikk en må kjenne til når en jobber med Magento. Mellomlagringen oppdateres automatisk slik Magento er satt opp, men dette kan også gjøres manuelt om en ønsker å pushe en oppdatering umiddelbart. Gå til System > Tools > Cache management for å finne oversikten over cacher. Velg Flush Magento cache for å slette all mellomlagring, eller du kan velge bare noen av linjene for å slette mellomlagringen av bestemte data. Du kan lese mer om beste praksis i Magento sin egen dokumentasjon https://docs.magento.com/user-guide/v2.3/system/cache-management.html#best-practices-for-caching.

Magento uses full-page caching on the server to quickly display category, product, and CMS pages. Full-page caching improves response time and reduces the load on the server. Without caching, each page might need to run blocks of code and retrieve information from the database. However, with full-page caching enabled, a fully-generated page can be read directly from the cache.

Cached content can be used to process the requests from similar types of visits. As a result, pages shown to a casual visitor might differ from those shown to a customer. For the purposes of caching, each visit is one of three types:

  • Non-sessioned - During a non-sessioned visit, a shopper views pages, but does not interact with the store. The system caches the content of each page viewed and serves them to other non-sessioned shoppers.
  • Sessioned - During a sessioned visit, shoppers who interact with the store — through activities such as comparing products or adding products to the shopping cart — are assigned a session ID. Cached pages that are generated during the session are used only by that shopper during the session.
  • Customer - Customer sessions are created for those who have registered for an account with your store and shop while logged in to their accounts. During the session, customers can be presented with special offers, promotions, and prices that are based on their assigned customer group.

The Magento page cache library contains a simple PHP reverse proxy that enables full page caching out of the box. A reverse proxy acts as an intermediary between visitors and your application and can reduce the load on your server.