Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan importerer jeg varer?

Du har selv muligheten til å importere varer i DUELL med en CSV fil med semikolonseparerte kolonner. Du kan importere nye varer, og du kan importere eksisterende varer (oppdatere). For å importere logger du inn i administrasjonspanelet og går til Varer > Importer.

På denne siden finner du eksempelfiler for enkel og variant varer. Det er ikke nødvendig å benytte de samme kolonnene, eksempelfilen viser deg oftest brukt verdier du kan importere.
Import av verdi(er) ikke oppført i eksempelfil gjøres ved å legge til en kolonne for ønsket importert verdi, f. eks. ved import av egen definerte felter

Når du har filen klar velger du filen, og klikker Last opp. Filen lastes nå opp, og systemet ber deg velge hvilken kolonne i excel-arket som hører til hvilket felt på varekortet

Kolonne header fra import filen vil automatisk knyttes mot tilsvarende verdi fra DUELL gitt verdinavn samsvarer.
Opplastet fil kan maks inneholde 100 000 rader + header. Fil må oppdeles i flere filer før import ved større vareregister

Flere verdier kan bulk oppdateres uten å være oppført i import filen. Trykk på nedfallsmenyen for verdien du ønsker å oppdatere, og velg ønsket oppdatert verdi. Oppdatering vil gjelde for alle varer listet i import filen

Eksempelet viser hvordan verdi "Vis i nettbutikk" kan oppdateres for alle varer i import filen ved å velge PÅ eller AV.
Disse verdiene m.m kan bulk oppdateres uten å være oppført i import filen: Leverandør, Produsent, Ta med, Vis i nettbutikk, Bruk lagerstyring, m.m.

For å følge status på importen kan du velge importer en gang til og trykke "oppdater" for å oppdatere status.

Inneholder import filen ikke aksepterte verdier, eller har mangler vil systemet gi feilmelding og spesifiserer problemet. Importen stoppes, og problemet må rettes før import gjennomføres på nytt.

Denne feilmeldingen beskriver at verdi "Strekkode" oppført i rad 1 i import filen inneholder en strekkode som allerede er i bruk av en vare i DUELL.
Enten må strekkoden fjernes i importfilen for den listede varen, eller på eksisterende vare i DUELL før import.

Hvordan skal filen utformes?

Utdypet forklaring for de forskjellige vare parameterene finner du her.

Disse parameterene kan importeres: OBS! Rader markert med * og ** er påkrevde felter for oppretting av varer. Rader markert med ** er påkrevde for oppdatering av varer. Variant er kun påkrevd om varianter brukes.

Variant *Sammenkobler varen med foreldrevaren. Brukes ved eks. T-skjorte med ulike størrelser.
Varenr **Varenr brukes for å identifisere varen i systemet. Er varenr ikke i bruk fra tidligere vil ny vare opprettes. Finnes varenr fra før vil verdier i importen oppdateres for varen. Feltet er søkbart i systemet.
Navn *Definerer navnet på varen. Dette fremkommer på kvittering og er søkbart i systemet. For varianter skal kun teksten som definerer varianten fremkomme som navn på variant raden i importfilen. Hovedvare + variantnavn kombineres som navn for variantvarer på kvittering osv
StrekkodeUnik verdi per vare. Er strekkode i bruk flere steder, eller fra før gir import deg feilmelding og spesifiserer hvilken strekkode og rad i excel filen problemet ligger. NB: Dersom du har en strekkode som starter med 0 må kolonnen være formatert som "Ren tekst" før import, hvis ikke vil denne ignoreres.
InnkjøpsprisPrisen du betaler per vare du kjøper fra leverandør. OBS! Både Kostpris og innkjøpspris må importeres selvom de er like.
Pris inkl MVA *Pris kunden betaler. Prisen må være utregnet inklusiv moms.
MVA-sats *Moms sats for varen. Kun tallet, eks; 25, 15, 0, eventuelle andre spesifikke moms satser.
Varegruppe *Brukes for rapportering og kategorisering for eventuelle nettbutikker og online bestillingsløsninger. Dette kan legges opp som et hierarki, eks; "Hovedgruppe > Undergruppe > Undergruppe" OBS! viktig at " > " brukes for å definere undergrupper.
ProdusentBrukes for bedre rapportering og enklere søk i produktregister.
LeverandørBrukes for bedre rapportering og for forenklet registrering av innkjøpsordre.
BeskrivelseBrukes for nettbutikk og nettbestillingsløsninger, eller eventuelt som et internt notat. Feltet fremkommer ikke på kvittering. Innholdet i denne cellen må begynnes og avsluttes med følgende tegn: " (Hermetegn)
Leverandørens varenrRegistrer din leverandørs varenummer for varen. Feltet er ikke unikt og kan være det samme, ved f. eks. flere størrelser av en og samme vare.
KostprisTotalpris du har betalt per enhet. OBS! Både Kostpris og innkjøpspris må importeres selvom de er like.
Ta medImporteres som Sann/Usann verdi. Bestemmer om varen får regulert moms sats basert på "Ta med" funksjon.
EnhetDefiner hvilken enhet produkt selges som. Se deres enhets oversikt under "Innstillinger > Enhet".
FølgesvareSpesfisert produkt, vil automatisk legges til om produkt selges i kassa. Importeres som varenr på ønsket følgesvare
Vis i online bestillingImporteres som Sann/Usann verdi. Bestemmer om varen vises i nettbestilling modul.
Vis i nettbutikkImporteres som Sann/Usann verdi. Bestemmer om varen synkroniseres til integrert nettbutikkløsning.
SerienummerImporteres som Sann/Usann verdi. Bestemmer om varen kan registreres serienummer for ved salg. OBS! Krever arbeidsordre modul
Spør om antall / vektImporteres som Sann/Usann verdi. Operatør blir spurt om antall/vekt når vare velges i kassebildet. Brukes hovedsaklig med integrert vekt løsning for løsvekt produkter.
Auto. kostprisImporteres som Sann/Usann verdi. Ved sann blir kostpris automatisk kalkulert og registrert på vare basert på gjennomførte varemottak.
BongskriverBrukes for registering av utskrift for kjøkkenbong. Navn på printer defineres i feltet. Match er eksakt og stor/liten bokstav sensitiv. Viktig at navn er konsistent. Defineres kun for produkter hvor bong skal brukes. OBS! Krever restaurant modul
ProduktvalgBrukes for enkel registrering av notat på vare. Eksempel forskjellige stekegrader som enkelt kan velges som notat på vare. Notat fremkommer på bong og kvittering. Importeres som ren tekst og separeres med ","
TilbudsprisTilbudspris blir valgt istedenfor standard pris og viser at varen er på tilbud. Tilbudspris kan importeres til blank/null ved å definere "null" i importen.
Egen definerte felterEgen definerte felter kan importeres i systemet. Verdier beskrevet vil kunne brukes for enkelt søk på disse parameterene i kasse og backoffice. Dette er et rent tekst felt, så det har ingen automatisert funksjon, men brukes for søk og rapportering.
Spør om prisImporteres som Sann/Usann verdi. Kasse operatør blir spurt om pris for produkt ved innslag i kassen.
Kundegruppe prislistePris inkl. MVA for gitt kundegruppe. Gitt kundegruppe pris fjernes ved å velge "Fjern" fra nedfallsmenyen under gitt kundegruppe ved import.
Bruk lagerstyringImporteres som Sann/Usann verdi. Brukes for ikke lagerstyrte varer f. eks. for Frakt.
Min. lagerSett minimum antall på lager for bestillingsforslag. Krever at avdeling spesifiseres i import ved flere avdelinger.

Alle kolonner må ikke fremkomme for import av nye eller eksisterende varer. Kun kolonner som fremkommer fra importfilen vil bli registrert for oppretting av nye varer, eller eventuelt oppdatert ved oppdatering av parametere på allerede eksisterende varer.

Importfiler kan maks være på 100 000 rader + header. Er filen større må filen deles opp før import.

TIPS: Du kan også gjøre en vareeksport først, og benytte denne til å bearbeide vareinformasjonen. For å eksportere logger du inn i administrasjonspanelet og går til Varer > Eksport. Dersom du velger CSV format på eksport må filen formateres som ren tekst før du splitter kolonnene.

    Samme sted kan du også importere bilder om du ønsker det

    Relaterte artikler

    Variantvarer Varer