Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per chat og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan lager jeg en variantvare?

Variantvarer er aktuelt for alle som driver nettbutikk. Kunden får bedre oversikt i deres katalog, og kan enklere velge korrekt størrelse eller annen type variant av varen.

Import

I eksempelet tar vi utgangspunkt i et produktregister hentet ut fra et annet kassesystem. Samme fremgangsmåte gjelder ved oversendt produktregister fra en leverandør eller lignende. For håndtering av filen bruker vi Excel (det er flere excel alternativer tilgjengelig, som også er gratis).

 1. Start med å åpne produktregister filen i Excel
  Kolonne header vil ofte variere fra tidligere system/leverandør. Kolonne verdi må derfor matches med tilsvarende verdi i DUELL. Forklaring for alle produktverdier finner du her

  Denne filen kan importeres slik den er, men du vil få 5 enkelt produkter registrert. I nettbutikk vil du måtte søke frem hver enkelt størrelse, og kan ikke velge dette fra en og samme side. Dette er ikke anbefalt.

  1. Start med å legge til en tom kolonne. Velg "Sett inn/Insert > Kolonne Venstre/Høyre" (kolonnen legges til relativt til hvilken celle som er valgt i excel arket)

   Vi legger til kolonnen til venstre for kolonnen vi finner varenr oppført. Gi kolonnen headernavn "Variant"
  2. Vi oppretter en ny rad hvor vi skal definere foreldreproduktet for variantene. Velg "Sett inn/Insert > Rad over" (raden legges til relativt til hvilken celle som er valgt i excel arket)
   Kopier innholdet for hele raden til den første varianten (hurtigtast for markering av full rad SHIFT + Mellomrom). Lim inn innholdet i den nye tomme raden
   (hurtigknapp for kopier CTRL + C hurtigknapp for lim inn CTRL + V)
  3. Vi må nå tilpasse den nye raden.
   Varenr: Varenr må endres fordi dette nå er duplikat med raden under. Vi kopierer leverandørens varenr og legger til en endelse "HV" i dette eksempelet. Dette kan variere etter behov, og hvilke data du har tilgjengelig. Hvilket som helst varenr kan brukes så lenge det ikke er duplikat og brukt på et tidligere produkt

   Navn:
   Navn må oppdateres for varianter og foreldreproduktet.
   Foreldreproduktet skal angis navn som beskriver produktet. Vi legger derfor til verdien fra kolonnen for "Farge" i navnet på foreldreproduktet

   Variant navnene må også endres til å kun være det som definerer varianten, i dette tilfellet størrelsen. Vi kopierer derfor verdi fra "Størrelse" kolonnen inn i kolonne "Navn" for variantene
   Har et produkt flere variabler, f. eks. størrelse og farge anbefales det å lage et variantprodukt per farge, og kun ha størrelsen som variant for hver farge
  4. Vi kopierer så Varenr fra hovedproduktet, og limer dette inn i "Variant" kolonnen på hver variants rad

Produktet er nå klargjort for import som variantprodukt i DUELL. Resterende kolonne verdier kan fremdeles måtte korrigeres før import, kikk her for nærmere forklaring for hva og hvordan hver enkel produktverdi importeres og fungerer.